Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Czar z Dębowej Góry
Sznaucer miniaturowy
Hodowle