Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Lili Sweet Fun
Sznaucer miniaturowy
Hodowle