Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
z Poprzemysłowych Kniei
Coogar (krzyżówka międzyrasowa)
Hodowle