Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Składka Członkowska na rok 2019
29 stycznia 2019 r.

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018 w nieprzekraczającym terminie do 31 stycznia 2019. Składka wynosi 70,00 zł. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

63 1160 2202 0000 0001 7562 5445 z dopiskiem: składka 2017

 

Informujemy również, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 70 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto:

63 1160 2202 0000 0001 7562 5445  z dopiskiem: składka 2019.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.