Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Testy psychiczne, Egzaminy BH, PT, IPO I, PO Przegląd Owczarków Niemieckich
2 lipca 2019 r.

Dnia 20-21-07-2019r odbędą się testy psychiczne oraz egzaminy.

Start godzina :

20.07.2019 godzina 11.00

21.07.2019 godzina 11.00

Miejsce: Konopiska, ul, Sportowa 60

Osoba obsługująca imprezę: Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
Aldona Gębka
Sędzia Leszek Salamon

Opłaty:
Testy psychiczne 80 zł
BH 100 zł
Egzaminy 100 zł
Przegląd hodowlany ON 80 zł

Płatność prosimy dokonać na konto Oddziału: 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445 lub bezpośrednio w biurze Oddziału.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres czestochowa@zkwp.pl lub bezpośrednio składać w biurze Oddziału. Zgłoszenia powinny zawierać czytelny skan rodowodu lub informacje wyszczególnione poniżej:
– imię i nazwisko właściciela oraz adres,
– imię i przydomek hodowlany psa, imiona i przydomki hodowlane rodziców,
– datę urodzenia, PKR, nr rejestracji oddziałowej, tatuaż/chip, rasę, maść

Ważne informacje:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu i testów jest opłacona składka członkowska za rok 2019.

Prosimy zabrać ze sobą :
– rodowód psa
– dowód wpłaty
– legitymację członkowską

Pies przystępujący do egzaminu BH musi posiadać książeczkę startową.
Psy przystępujący do testów z innych Oddziałów, niż Oddział Częstochowa muszą posiadać skierowanie ze swojego macierzystego Oddziału.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie Zapraszamy.