Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Walne Zgromadzenie Członków Klubu Mopsa
28 stycznia 2020 r.
Zgodnie z § 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia informujemy, że w dniu 8 lutego 2020 roku (sobota) o godzinie 13.00 – podczas XXIV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych organizowanej przez Oddział ZKwP w Katowicach (Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia; ul. Braci Mieroszewskich 124; Sosnowiec), odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi.
Z poważaniem
Zarząd Klubu Mopsa