Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Mopsa
28 stycznia 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informuję, że Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Klubu Mopsa przy Związku Kynologicznym w Polsce ( z władzami wybieralnymi) , w czasie którego odbędą się uzupełniające wybory władz Klubu jest planowane na dzień 9 lutego 2019 r., o godz. 13:00, w  Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 124 (siedziba Expo Silesia). Wszyscy członkowie klubu zostali o terminie powiadomieni prawidłowo.
Z poważaniem

Zarząd Klubu