W dniu 10 marca 2017 o godzinie 17.00 w budynku Hali Sportowej w Częstochowie przy ulicy Żużlowej 4 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału.
Ramowy Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zostanie podany w późniejszym terminie.

W siedzibie Oddziału można zapoznać się z Protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2016. Składka wynosi 70,00 zł.
Nieopłacenie składki w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445
z dopiskiem: składka 2016.

Składka za rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 70 zł. Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.

Zarząd Oddziału informuje o organizowanym w siedzibie Oddziału kursie asystenckim, którego rozpoczęcie zaplanowane zostało na 05.12.2016 roku. Udział w kursie mogą wziąć członkowie wszystkich Oddziałów ZKwP.

Zgłoszenia należy dokonywać e-mailem na adres: czestochowa@zkwp.pl, w temacie prosimy wpisać "kurs asystencki".
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, oddział macierzysty, planowana specjalność wystawowa lub/i użytkowa.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na kurs asystencki upływa 05.12.2016
Cena za kurs: dla członków Oddziału w Częstochowie - 200 zł, dla członków innych oddziałów ZKwP - 300 zł.
Wpłaty można dokonywać do dnia rozpoczęcia kursu w Oddziale. lub na konto.
Planowany termin egzaminu to 12.02.2017.

RANKING WYSTAWOWY -  więcej informacji >

UWAGA !
Informujemy, że
jedynym adresem e-mail do Biura Oddziału jest adres:  czestochowa@zkwp.pl
Adres: info@zkwp-czestochowa.org.pl jest już nieaktywny.

Zarząd Oddziału przypomina iż zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA , a jej odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni ( VII § 17 pkt.2e).
Właściciel suki powinien udać się na krycie z oryginałem rodowodu suki z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych VI § 16 pkt 2e).

W związku z licznymi prośbami hodowców o możliwość tatuowania w dowolnych gabinetach weterynaryjnych i trudnościami z dojazdem do Częstochowy, Oddział przychylając się do prośby jednocześnie informuje, że w przypadku nieczytelnego tatuażu kierownik sekcji skieruje cały miot do ponownego znakowania poprzez czipowanie.

Ranking 2014 - więcej informacji >

Zarząd Oddziału informuje hodowców, iż zgodnie z zarządzeniem zostały wytypowane dwie lecznice weterynaryjne do tatuowania miotów:
Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" - ul. Filomatów 4
Przychodnia Weterynaryjna "Fenix" - ul. Okólna 113 a

Chipowanie odbywa się w dowolnie wybranym przez hodowcę gabinecie.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce REGULAMINY).

Prosimy o mailowe zgłaszanie miotu do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

RANKING WYSTAWOWY 2013
Zarząd Oddziału organizuje Ranking Wystawowy 2013. Poniżej znajduje się regulamin rankingu, punktacja oraz formularz zestawienia punktów. Zapraszamy do udziału w Rankingu.
Regulamin rankingu (PDF) >
Punktacja (PDF) >
Zestawienie punktacji (DOC) >
Wyniki (PDF) >

Osoby nie będące Członkiem Oddziału w Częstochowie, a przystępujące do przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich, bezwzględnie musza posiadać zgodę Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów
- WIĘCEJ >


 

DOG SHOW