UWAGA !!!
Informujemy, że w związku z licznymi prośbami i zapytaniami wystawców oraz bliskością terminów wystaw CACIB: Częstochowa 2015 i Zakopane 2015, ZKwP Oddział w Zakopanem przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń na III Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych do 26 lipca 2015 r. do północy.
Opłaty za wystawę nie ulegają zmianie!

ATTENTION !!!
Due to many exhibitor’s requestes and questions and due to the nearness terms of CACIB Dog Shows: Częstochowa 2015 and Zakopane 2015, Zakopane Branch of the Polish Kennel Club extended deadline of acceptance the applications to 3rd International Dog Show to 26th July 2015.
Payment doesn’t change!


Informujemy, że w dniach 27-30.07.2015 Biuro Oddziału będzie nieczynne.

Informujemy, żę w czasie Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Konopiskach w dniu 25.07.2015 o godzinie 14.00 zostaną nagrodzeni zwycięzcy Rankingu Wystawowego za rok 2014.

W dniach 25-26.07.2015 na terenie Stadionu Orlik w Konopiskach Oddział w Częstochowie organizuje testy psychiczne i egzaminy. Sędzia: sobota - Leszek Salamon, niedziela - Waldemar Federak.
Cennik: testy psychiczne - 80 zł, BH - 110 zł, PT1 - 110 zł, IPO1 - 130 zł, testy psychiczne z przeglądem hodowlanym ON - 130 zł.

Prosimy o wcześniejsze mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa w testach
wraz z podaniem danych psa.

W związku z licznymi prośbami hodowców o możliwość tatuowania w dowolnych gabinetach weterynaryjnych i trudnościami z dojazdem do Częstochowy, Oddział przychylając się do prośby jednocześnie informuje, że w przypadku nieczytelnego tatuażu kierownik sekcji skieruje cały miot do ponownego znakowania poprzez czipowanie.

Ranking 2014 - więcej informacji >

Zarząd Oddziału informuje hodowców, iż zgodnie z zarządzeniem zostały wytypowane dwie lecznice weterynaryjne do tatuowania miotów:
Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" - ul. Filomatów 4
Przychodnia Weterynaryjna "Fenix" - ul. Okólna 113 a

Chipowanie odbywa się w dowolnie wybranym przez hodowcę gabinecie.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce REGULAMINY).

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Prosimy o mailowe zgłaszanie miotu do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

W dniu 29.09.2014 nastąpiło przekonstytuowanie Zarządu Oddziału.
Wiceprzewodniczącym d/s Hodowlanych została Joanna Szymczyńska, Wiceprzewodniczącym d/s Organizacyjnych został Jarosław Makles, Sekretarzem została Aldona Gębka.

Informujemy, że od dnia 1.09.2014 opłaty za wydanie rodowodów wynoszą: krajowy - 60 zł, eksportowy - 120 zł.

W związku z powołaniem Pani Iwony Krzyszowskiej na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego ZG ZKwP, złożyła Ona zgodnie z wypełnieniem przepisu art.18 par. 4 Regulaminu Sądów Koleżeńskich w zw. z par. 39 Statutu rezygnację z pracy w Oddziałowym Sądzie Koleżeńskim.
Oddziałowy Sąd Koleżeński od dnia 16 stycznia 2014 roku pracuje w następującym składzie: Przewodnicząca - Katarzyna Pawlikowska, Z-ca Przew. - Krzysztof Świderek, Członkowie - Elżbieta Organa, Krzysztof Wydmuch, Patrycja Szymańska-Szczypior, Zastępca członka - Aleksandra Załęcka-Najman.

RANKING WYSTAWOWY 2013
Zarząd Oddziału organizuje Ranking Wystawowy 2013. Poniżej znajduje się regulamin rankingu, punktacja oraz formularz zestawienia punktów. Zapraszamy do udziału w Rankingu.
Regulamin rankingu (PDF) >
Punktacja (PDF) >
Zestawienie punktacji (DOC) >
Wyniki (PDF) >

Osoby nie będące Członkiem Oddziału w Częstochowie, a przystępujące do przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich, bezwzględnie musza posiadać zgodę Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów
- WIĘCEJ >