W związku z licznymi prośbami hodowców o możliwość tatuowania w dowolnych gabinetach weterynaryjnych i trudnościami z dojazdem do Częstochowy, Oddział przychylając się do prośby jednocześnie informuje, że w przypadku nieczytelnego tatuażu kierownik sekcji skieruje cały miot do ponownego znakowania poprzez czipowanie.

Ranking 2014 - więcej informacji >

Zarząd Oddziału informuje hodowców, iż zgodnie z zarządzeniem zostały wytypowane dwie lecznice weterynaryjne do tatuowania miotów:
Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" - ul. Filomatów 4
Przychodnia Weterynaryjna "Fenix" - ul. Okólna 113 a

Chipowanie odbywa się w dowolnie wybranym przez hodowcę gabinecie.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce REGULAMINY).

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Prosimy o mailowe zgłaszanie miotu do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

W dniu 29.09.2014 nastąpiło przekonstytuowanie Zarządu Oddziału.
Wiceprzewodniczącym d/s Hodowlanych została Joanna Szymczyńska, Wiceprzewodniczącym d/s Organizacyjnych został Jarosław Makles, Sekretarzem została Aldona Gębka.

Informujemy, że od dnia 1.09.2014 opłaty za wydanie rodowodów wynoszą: krajowy - 60 zł, eksportowy - 120 zł.

W związku z powołaniem Pani Iwony Krzyszowskiej na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego ZG ZKwP, złożyła Ona zgodnie z wypełnieniem przepisu art.18 par. 4 Regulaminu Sądów Koleżeńskich w zw. z par. 39 Statutu rezygnację z pracy w Oddziałowym Sądzie Koleżeńskim.
Oddziałowy Sąd Koleżeński od dnia 16 stycznia 2014 roku pracuje w następującym składzie: Przewodnicząca - Katarzyna Pawlikowska, Z-ca Przew. - Krzysztof Świderek, Członkowie - Elżbieta Organa, Krzysztof Wydmuch, Patrycja Szymańska-Szczypior, Zastępca członka - Aleksandra Załęcka-Najman.

RANKING WYSTAWOWY 2013
Zarząd Oddziału organizuje Ranking Wystawowy 2013. Poniżej znajduje się regulamin rankingu, punktacja oraz formularz zestawienia punktów. Zapraszamy do udziału w Rankingu.
Regulamin rankingu (PDF) >
Punktacja (PDF) >
Zestawienie punktacji (DOC) >
Wyniki (PDF) >

Osoby nie będące Członkiem Oddziału w Częstochowie, a przystępujące do przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich, bezwzględnie musza posiadać zgodę Komisji Hodowlanej macierzystego Oddziału.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów
- WIĘCEJ >