Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie

Opłaty można dokonać gotówką lub kartą  w siedzibie oddziału lub przelewem na konto oddziału.

Bank Millenium 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445

składka członkowska na rok 2022 70zł
wpisowe 20zł
rejestracja psa 15zł
rodowód krajowy 60zł
metryka 30zł
nostryfikacja, wpis do księgi wstępnej 60zł
duplikat rodowodu krajowego, KW 30zł
wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela 30zł
nowy wydruk rodowodu, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce) 30zł
wymiana rodowodu (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 30zł
rodowód krajowy w trybie ekspresowym 300zł
rodowód eksportowy 120zł
duplikat rodowodu eksportowego,KW 60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela 60zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela z potwierdzeniem rejestracji 30zł
nowy wydruk rodowodu eksportowego, KW (uszkodzenia,korekta danych w metryce) 60zł
wymiana rodowodu eksportowego (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 60zł
rodowód eksportowy w trybie ekspresowym 300zł
nostryfikacja rodowodu zagranicznego w trybie ekspresowym 150zł
rejestracja przydomka hodowlanego 120zł
duplikat przydomka hodowlanego 60zł
zmiana w obrębie przydomka hodowlanego 120zł
karta krycia 25zł
karta miotu 19zł
książeczka pracy agility 10zł
książeczka startowa psa 12zł
książeczka pracy psa pasterskiego 12zł