Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
SUKCESY NASZYCH PSÓW
25 stycznia 2018 r.

Nasi Zwycięzcy
Zapraszamy członków naszego Oddziału do przesyłania informacji (wraz z kopią karty oceny) o zwycięstwach swoich psów na wystawach rangi światowej i europejskiej.
Informacje te będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w dziale „SUKCESY NASZYCH PSÓW”.